مشاور، طراح و تولید کننده 

انواع لباس کار


دانشنامه لباس کار کمينه

عینک ایمنی


آیین نامه وسایل حفاظت فردی - فصل پنجم


ماده‌ 27: كليه‌ كار آنها ممكن‌ است‌ ايجاد خطري‌ براي‌ چشمهايشان‌ بنمايد بايد از وسايل‌ حفاظتي‌ مخصوص‌ چشم‌ استفاده‌ نمايند.

ماده‌ 28: كارگراني‌ كه‌ از چشم‌ ضعيف‌ بوده‌ و محتاج‌ به‌ داشتن‌ عينك‌هاي‌ نمره‌اي‌ هستند بايد از عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ به‌ شرح‌ زير استفاده‌ نمايند.

الف- عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ كه‌ تواماً باعينك‌ نمره‌اي‎ديد و حفاظت‎چشم‎كارگران‌ راتامين‌ نمايد.

ب‌ - عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ كه‌ روي‌ عينك‌هاي‌ نمره‌اي‌ قرار مي‌گيرند به‌ شرط‌ آنكه‌ هيچگونه‌ تغييري‌ در وضع‌ استقرار عينك‌ اصلي‌ ايجاد نشود.

ج‌ - عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ كه‌ شيشه‌ نمره‌اي‌ آن‌ زير شيشه‌ حفاظتي‌ قرار دارد.

ماده‌ 29: شيشه‌ و يا هرگونه‌ ماده‌ پلاستيكي‌ شفاف‌ كه‌ براي‌ عينك‌هايي‌ حفاظتي‌ ساخته‌ مي‌شوند بايد:

الف- درمقابل‌ كاري‌ كه‎عينك‌ به‎منظور آن‎كار اختصاص‌ داده‎شده‌ مقاومت‎كافي‌ داشته‌‎باشد.

ب‌ - عاري‌ از حباب‌ هوا - ترك‌ - موج‌ و يا هرگونه‌ عيب‌ ديگري‌ باشد.

ماده‌ 30: بغير از شيشه‌هاي‌ نمره‌اي‌، سطح‌ داخلي‌ و خارجي‌ شيشه‌هاي‌ حفاظتي‌ بايد موازي‌ بوده‌ و هيچگونه‌ خميدگي‌ نداشته‌ باشد.

ماده‌ 31: عرض‌ شيشه‌هاي‌ عينك‌ حفاظتي‌ بايد 5/44 ميليمتر و طول‌ آن‌ 38 ميليمتر باشد.

ماده‌ 32: قطر دايره‌ شيشه‌هاي‌ عينك‌هاي‌ مدور غيرنمره‌اي‌ بايد لااقل‌ 50 ميليمتر باشد.

ماده‌ 33: شيشه‌هايي‌ كه‌ منحصراً جهت‌ حفاظت‌ در مقابل‌ خطر پرتاب‌ ذرات‌ اجسام‌ و ضربه‌ اختصاص‌ داده‌ مي‌شوند بايستي‌ لااقل‌ قدرت‌ عبور 80% نور سطح‌ كار داشته‌ باشد.

ماده‌ 34: زه‌هاي‌ عينك‌ بايد سبك‌ و محكم‌ بوده‌ و كاملاً روي‌ صورت‌ چسبيده‌ باشند و در صورت‌ لزوم‌ مجهز به‌ حفاظ‌هاي‌ جانبي‌ گردند.

ماده‌ 35: مقاومت‌ شيشه‌هاي‌ عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ براي‌ كارهاي‌ برش‌، پرچ‌ كاري‌، سنگ‌ زدن‌ و صيقل‌ كردن‌، كار با سنگ‌ سمباده‌ سنگ‌ تراش‌ و ساير كارهاي‌ مشابه‌ بايستي‌ به‌ تصويب‌ وزارت‌ كار برسد.

ماده‌ 36: قاب‌ عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ براي‌ كارگراني‌ كه‌ در مقابل‌ باد و يا گرد و غبار كار مي‌كنند بايد قابل‌ انعطاف‌ بوده‌ و كاملاً با صورت‌ كارگر تطبيق‌ نمايد.

ماده‌ 37: عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ براي‌ كارگراني‌ كه‌ با فلزات‌ مذاب‌ كار مي‌كنند بايد در مقابل‌ حرارت‌ استقامت‌ داشته‌ و نوع‌ آنها با تشخيص‌ و تصويب‌ وزارت‌ كار انتخاب‌ گردد.

ماده‌ 38: عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ براي‌ كارگراني‌ كه‌ با مايعات‌ خورنده‌ از قبيل‌ اسيدها و قلياها كار مي‌كنند بايد در اطراف‌ داخل‌ زه‌ مجهز به‌ جنسي‌ نرم‌ و نسوز و قابل‌ انعطاف‌ (مانند عينك‌ اسكي‌) باشند تا عينك‌ كاملاً در اطراف‌ چشم‌ به‌ صورت‌ كارگر چسبيده‌ و مانع‌ نفوذ ترشح‌ مايعات‌ مذكور از منافذ تهويه‌ به‌ داخل‌ چشم‌ گردد.

ماده‌ 39: عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ براي‌ كارگراني‌ كه‌ در مقابل‌ دودهاي‌ خطرناك‌ يا ناراحت‌ كننده‌ براي‌ چشمها كار مي‌كنند بايد داراي‌ قابي‌ باشند كه‌ از طرف‌ داخل‌ مجهز به‌ جنسي‌ نرم‌ و نسوز و قابل‌ انعطاف‌ بوده‌ و كاملاً روي‌ صورت‌ كارگر چسبيده‌ و هيچگونه‌ منفذي‌ نداشته‌ باشند.

ماده‌ 40: عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ كلاه‌ با ماسك‌ جوشكاري‌ براي‌ كارگراني‌ كه‌ با استيلن‌ يا برق‌ جوشكاري‌ مي‌كنند و يا در مقابل‌ كوره‌هايي‌ كه‌ داراي‌ تشعشعات‌ خيره‌ كننده‌ هستند مشغول‌ كار مي‌باشند بايد مجهز به‌ شيشه‌ رنگي‌ (فيلتردار) جهت‌ جذب‌ تشعشعات‌ مذكور بوده‌ و تعيين‌ نوع‌ و اندازه‌ شيشه‌هاي‌ آنها به‌ تصويب‌ وزارت‌ كار رسيده‌ باشد.

ماده‌ 41: ماسك‌هاي‌ طلقي‌ براي‌ حفاظت‌ صورت‌ و چشم‌ در مقابل‌ ضربات‌ خفيف‌ و جرقه‌ بايد كاملاً شفاف‌ و نسوز و بدون‌ عيب‌ باشند به‌ قسمي‌ كه‌ مانع‌ از ديد كارگر نشوند.

ماده‌ 42: عينك‌ حفاظتي‌ كه‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است‌ قبل‌ از آنكه‌ به‌ كارگر ديگري‌ داده‌ شود بايد:

الف‌ - ضدعفوني‌ گردد.

ب‌ - كليه‌ قسمت‌هاي‌ آن‌ كه‌ غيرقابل‌ ضدعفوني‌ كردن‌ است‌ تعويض‌ شوند.

ماده‌43: كليه‌ عينك‌ها و ماسك‌هاي‌ طلقي‌ درموقعي‌ كه‌ مورداستفاده‌ قرار نمي‌گيرند بايد در جلد مخصوص‌ نگهداري‌ شوند تا در اثر تماس‌ با روغن‌ و چربي‌ و ساير مواد خراب‌‎نگردند.

ماده‌ 44: عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ و ماسك‌هاي‌ طلقي‌ مرتباً بايد مورد بازديد و كنترل‌ قرار گيرند و قسمت‌هاي‌ آسيب‌ ديده‌ آنها فوراً تعويض‌ شوند.
 |  مشاهده تاریخچه موضوع  |

کلیه حقوق  سایت لباس کار  متعلق به گروه تولیدی هزار و یک می باشد.
آدرس: تهران، خ جمهوری، بین فلسطین و ولیعصر، ساختمان آزاد طبقه اول- تلفن: 02166958709 فاکس:02166468630
تلفن سفارشات: 09125443842
طراحی و اجرا: شرکت فناوری اطلاعات صفر و یک - پورتال صفر و یک
استخدام برنامه نویس دات نت
);